skokan-na-obalce
nadpis-publikace logo-Grafia podnadpis-publikace

Pro školy

PLAV! pro studenty SŠ/SOU

Ve spolupráci s krajskými úřady v ČR vydává Grafia, s.r.o. ve školním roce 2019/2020 již čtvrtým rokem publikaci určenou posledním ročníkům středních škol a učilišť pod názvem publikace "PLAV! aneb průvodce absolventa SŠ přípravou na reálný život." Budoucí absolventi v jednotlivých krajích obdrží knihu zdarma, vždy pro každou školu podle počtu studentů v posledním ročníku (dle velikosti kraje 2.500 - 9.000 ks/kraj). Kniha je dle slov ředitelů škol rozdána studentům a mj. využívána pro kariérní přípravu ve společenskovědních předmětech.

Pro firmy

Získejte absolventy SŠ a učňovských oborů dřív než jiní!

V publikaci v každém kraji je vyčleněno několik stránek na personální inzerci, která je vhodným doplňkem budování brandu zaměstnavatele. Váš inzerát můžetete umístit i na zadní stranu obálky a její vnitřní strany.

Využijte cílené distribuce k rukám vašich potenciálních zaměstnanců!

S dotazy nás neváhejte kontaktovat e-mailem na sekretariat@grafia.cz či telefonicky na 377 227 701